• ชุนหยุน

โครงการ

เอส/เอ็น ประเทศ ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุ
1 จีน โครงการ EG 40W ตันต่อปี โครงสร้าง & แผ่น SS & ท่อ CS
2 จีน โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด CS ท่อและแผ่น MS
3 ปากีสถาน โรงไฟฟ้าปัญจาบ 1263MW โครงการ JHANG ท่อ CS ,SMLS, GAL
4 บังคลาเทศ โครงการผลิตไฟฟ้ากาญจนาภิเษก 55 เมกะวัตต์ ท่อ & ข้อต่อ & โครงสร้าง & แผ่น MS ฯลฯ
5 บังคลาเทศ โรงไฟฟ้า HFO ขนาด 22 เมกะวัตต์ บังกลาเทศ ท่อ & Fiftings & โครงสร้าง & แผ่น MS & Grating & Cladding เป็นต้น
6 บังคลาเทศ AISL Unit2, 100 MW โครงการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการโดย HFO JHULDA, จิตตะกอง แผ่นโครงสร้างและ MS และการหุ้ม
7 บังคลาเทศ โครงการโรงไฟฟ้า 114MW, FENI โครงสร้าง & แผ่น MS & Grating & Cladding เป็นต้น
8 บังคลาเทศ 55 เมกะวัตต์ BPL Structural & MS Sheet & Pipe & Fiftings Grating & Cladding เป็นต้น
9 บังคลาเทศ MPGL, 162 MW โครงการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการโดย HFO MANIKGANJ โครงสร้าง & แผ่น MS & Grating & Cladding เป็นต้น
10 อิหร่าน โครงการปุ๋ย MIS (เฟส) CS ท่อและแผ่น MS
11 อินโดนีเซีย โครงการขยาย CILACAP 1X1000 เมกะวัตต์ โครงสร้าง
12 ปากีสถาน คอมเพล็กซ์เครื่องจักรกลหนัก เมืองตักศิลา SS & MS Sheet และ Solid bar
13 อาหรับ เฟสโรงไฟฟ้าถ่านหินฮัสยันคลีน (4x600MW) ท่อ CS, SMLS
14 บังคลาเทศ AISL Unit-3, 100 MW โครงการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการโดย HFO JHULDA, จิตตะกอง หุ้ม
15 บังคลาเทศ Chandpur Power Generations Ltd. (โรงไฟฟ้าขนาด 115 MW) ในเมือง Chandpur แผ่น MS
16 เกาหลี แผ่นกันกระแทกสำเร็จรูป UTE GNA II BOP โครงสร้าง H Beam & Channel & MS Sheet
17 ศรีลังกา 350 เมกะวัตต์ KWP II โครงสร้าง H Beam & Channel & MS Sheet